วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

แห่เทียนพรรษา

นักเรียนอนุบาล 2

คุณเชิดพงษ์ บัวอ่อน และคณะ มอบทุนให้นักเรียนและร่วมกิจกรรมกับนักเรียนอนุบาล

คณะครูประชันโฉมกัน (งานนี้มีลุ้นค่ะ)


%เด็กหญิงณัฐนรา ฉิมมี , เด็กหญิงกนกนุช ชูสังข์ , เด็กหญิงญานิกา เสนเกตุ , เด็กหญิงวริศา สมัครกิจ


ภาพนี้ พี่สาวกับน้องสาว (หน้าเหมือนมั้ยค่ะ)