วันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2555

วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2555

เข้าค่ายลูกเสือ ช่วงชั้นที่ 2 หาดในหาน ภูเก็ต

ผอ.ทิวาและครูอมรรัตน์


ทำอาหารกับหม้อสนามภาพคนสวยค่ะ
ก่อนจากกัน


คณะครูช่วงชั้นที่ 2


ฐานตีระฆังฐานคอมมาโด

ฐานการทรงตัว

เรียนเรื่องส่วนประกอบของเข็มทิศทำอาหารตอนเช้าถ่ายกับลูกเสือพี่เลี้ยง


วันจันทร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2555