วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2554

เล่านิทานประกอบสื่อ


สวัสดีค๊ะ หนูชื่อ เด็กหญิงวิลาสินี ประดิษฐ์การ



ฝึกซ้อมเล่านิทานประกอบสื่อ




วันนี้อากาศร้อนมากค๊ะ หนูเลยทำหน้าไม่สวย


อยากรู้ไหมค๊ะ หนูเล่าเรื่องอะไร


หนูเล่าเรืื่อง ลูกหมู 3 ตัวกับหมาป่าเจ้าเล่ห์



วันนี้หนูเล่านิทานที่โรงเรียนทับปุดคีะ